Onze Werkwijze

Werkwijze

Wij zorgen ervoor dat de door u aangeschafte software, ongeacht bij welke leverancier, voldoet aan de door u gestelde eisen en tegen zo laag mogelijke operationele kosten. Dit doen wij door samen met u heldere Requirements en Acceptatiecriteria op te stellen. Hiermee kunnen we goede afspraken maken over de overeen te komen dienstverlening met zowel interne afdelingen als externe organisaties.


Door jarenlange ervaring bij een breed scala aan klanten zijn wij in staat om inzichtelijk te maken aan welke van uw eisen de door u beoogde software voldoet alsmede waaraan deze niet voldoet. We hebben een beproefde methode om uren, onderhoudstatus en nog uit te voeren werkzaamheden inzichtelijk te maken. Op deze wijze zorgen wij voor onderhoudsvriendelijke omgevingen.