Onze Missie

Missie

Medewerkers van Maombi IT werken voor uw organisatie. Het gaat bij ons om een goede band op te bouwen met onze opdrachtgevers. Wij zorgen ervoor dat de door u aangeschafte software, ongeacht bij welke leverancier, voldoet aan de door u gestelde eisen en tegen zo laag mogelijke operationele kosten. Wanneer de software niet aan al uw eisen voldoet maken we dit ook voor u inzichtelijk. Daarnaast zorgen wij voor onderhoudsvriendelijke omgevingen. Dit doen wij door alle handelingen, van de inrichting tot het dagelijkse onderhoud, te documenteren en zo onderhoudsvriendelijk mogelijk in te richten.

Verantwoordelijkheid

Onze klanten stellen ons vragen en wij beantwoorden ze. We nemen verantwoordelijkheid voor onze werkzaamheden. We leveren wat we beloven en schuiven de verantwoordelijkheid niet op anderen af. Daarnaast leggen we verantwoording af aan onze klanten en collega’s voor het resultaat.

Vertrouwen

Aan vertrouwen hechten wij grote waarde. Dit betekent dat we altijd transparant en integer optreden en wederzijds respect tonen. We stimuleren open en eerlijke feedback.

Service

We werken samen met onze klanten om hun activiteiten echt te begrijpen. We zijn proactief, reageren snel, bieden oplossingen en vragen om feedback. We bevorderen een “getting-things-done” & “doing-it-right” houding en daarnaast een gezonde teamgeest, in een leuke werkomgeving.

Innovatie

We geloven in innovatie. Het houdt ons scherp. Positief. Creatief. Enthousiast. We zijn blij met frisse ideeën en inventieve oplossingen. Het houdt ons in beweging, op zoek naar verbetering en nieuwe uitdagingen.

Sociaal Welzijn

We nemen onze verantwoordelijkheid om de leefomstandigheden in de maatschappij duurzaam te verbeteren. We respecteren en steunen elkaar als mens en zijn ons altijd bewust van de gevolgen van ons handelen voor anderen. We willen een omgeving creëren waarin we allen ons potentieel en onze doelstellingen kunnen bereiken.

Excellentie

Dit alles komt erop neer dat we in excellentie geloven. We hanteren de hoogste normen bij alles wat we doen, richten ons op resultaten, handelen met ambitie. "Excellence in Application Management" is ons motto.